امتحانات میان ترم

آزمون میانترم ارزشهای دفاع مقدس جناب آقای خشنود مورخ 97/2/15 از فصل های 3-4-5-9-10-13 در همان ساعت کلاس برگزار می گردد.(درج خبر97/1/21)

آزمون میانترم اصول حسابداری3 سرکارخانم بیرامی روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 ساعت 10:30برگزار می گردد.(درج خبر97/2/1)

قابل‌ توجه دانشجویان محترم رشته روان شناسی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم روان شناسی تحولی ۱ استاد ژیلا آهنگرزاده روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰-۸ برگزار می‌گردد.
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم روان شناسی فیزیولوژیک استاد ژیلا آهنگرزاده روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می‌گردد.
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان استاد ژیلا آهنگرزاده روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار می‌گردد.
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم انگیزش و هیجان استاد ژیلا آهنگرزاده روز یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳ مورخ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار می‌گردد.
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم روانشناسی کودکان استثنائی استاد ژیلا آهنگرزاده روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار می‌گردد.
درج خبر(1/2/97)

قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری و مدیریت
به اطلاع می‌رساند آزمونمیان‌ترم اصول حسابداری٣ استاد بیرامی روز چهارشنبه مورخ 19/2/97 ساعت10:30 برگزار می گردد لازم به یاداوری می باشد جلسه جبرانی کنسلی مورخ ٩٦/١٢/٢٣درتاریخ ٩٧/٠٢/١٩برگزار می گردد. (درج خبر5/2/97)

قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری و مدیریت
آزمونهای میانترم جناب آقای دکتر جهانگیری به شرح ذیل می باشد:
مدیریت رفتارسازمانی مورخ 8/2/97 تا انتهای فصل 6 برگزار می گردد
روش تحقیق در مدیریت مورخ 16/2/97 تا انتهای فصل 4 می باشد.
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی مورخ 10/2/97 تا انتهای فصل 3 می باشد.
آشنایی با قوانین کسب و کار 5/2/97 تا انتهای فصل 12 قانون کار
حضور در میانترم الزامی می باشد.
ساعت طبق ساعات اعلام شده در برنامه کلاسی
(درج خبر5/2/97)

قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی وعلوم تربیتی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس اصول وفنون راهنمایی ومشاورخانواده استاد قربانی روز یکشنبه مورخ ٩٧/٢/١٦ ساعت ٨صبح برگزار می‌گردد. (درج خبر5/2/97)

قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی وعلوم تربیتی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس مقدمات روش های تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی ودرس روش تحقیق (کمی وکیفی)استاد قربانی روز یکشنبه مورخ ٩٧/٢/١٦ ساعت ١٣:٣٠صبح برگزار می‌گردد.
قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی وعلوم تربیتی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس اسیب شناسی٢ استاد قربانی روز یکشنبه مورخ ٩٧/٢/١٦ ساعت ١٥برگزار می‌گردد.
قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی وعلوم تربیتی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس نظریه هاوفنون مشاوره روان درمانی استاد قربانی روز یکشنبه مورخ ٩٧/٢/١٦ ساعت١٠صبح برگزار می‌گردد.
(درج خبر5/2/97)

قابل ‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان ترم درس اصول روان شناسی بالینی استاد علی پور روز شنبه مورخ22/2/97ساعت ۱۳:۳۰ برگزارمی‌گردد.(تاریخ درج خبر8/2/97)
قابل ‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان ترم درس آسیب شناسی روانی۱ استاد علی پور روز دوشنبه مورخ  24/2/97 ساعت 8صبح  برگزارمی‌گردد. (تاریخ درج خبر8/2/97)


قابل ‌توجه دانشجویان محترم رشته حقوق:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس حقوق تجارت۲ استاد کیایی روزسه شنبه مورخ۱۳۹۷/۲/۱۸ ساعت ۱۵۰۳۰ برگزار می گردد. منبع جلد اول کتاب دکتر اسکینی
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس حقوق مدنی۸ استاد کیایی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/25ساعت ۱۵۰۳۰ برگزار می گردد. منبع کتاب دکتر کاتوزیان قسمت( شفعه و وصیت)
قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم درس حقوق تجارت استاد کیایی روز چهارشنبه مورخ۹۷/۲/۱۹ ساعت ۱۵۰۳۰ برگزار می گردد. منبع جلد سوم کتاب دکتر اسکینی

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق:
آزمون های میان ترم دکتر گروسی به شرح ذیل می باشد
حقوق اداری1 مورخ 19/2/97 از اول تا پایان فصل چهارم (نظامهای حرفه ای) در همان ساعت کلاس برگزار می گردد.
حقوق اساسی2 مورخ 19/2/97 از اول تا پایان قوه مقننه در همان ساعت کلاس برگزار می گردد.
درج خبر(15/2/97)

آزمون میانترم دانش خانواده استاد احمدوند روز چهارشنبه 26/2/97 ساعت15 از اول تا صفحه 133 برگزار می گردد. (درج خبر16/2/97)

آزمون میانترم ریاضی1و2 و آمار 1و2 سرکار خانم صادقی رشته های مدیریت و حسابداری مورخ 24 اردیبهشت برگزار می گردد.(درج خبر 18/2/97)

آزمون میانترم دروس حقوق جزای اختصاصی ، جزای عمومی و حقوق بشر دکتر عاکفی مورخ 25/2/97 ساعات 8 الی 12 برگزار می گردد.(درج خبر 19/2/97)

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشجویانی که درس اصول برنامه ریزی درسی با خانم دکتر واحدی دارند برای گرفتن نمره میان ترم نصف درس را در ۱۰صفحه به طور خلاصه دست نویسی کرده و تا تاریخ ۹۷/۲/۳۱ به استاد ایمیل نمایند . (در خبر 23/2/97)

قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته ها:
به اطلاع می‌رساند امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰درس دانش خانواده (خواهران) استاد محسن زاده #کنسل می‌باشد، زمان آزمون میانترم چهارشنبه 97/3/2 ساعت 9:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.


 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما