راهنمایی رشته های دوره دکتری بخش تفکیکی بخش علمی در سال تحصیلی 92-91

راهنماي رشته هاي دوره دكتري به تفكيك بخش علمي در سال تحصيلي 92-91

جهت مشاهده برنامه رشته ها روي بخش علمي كليك نماييد.

دانلود كنيد: ليست كد رشته هاي دكتري
 

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه

بخش علمي الهيات و علوم اسلامي

بخش علمي علوم اجتماعي

بخش علمي علوم پايه

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي

بخش علمي علوم كشاورزي

بخش علمي فني و مهندسي

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري

آموزش زبان انگليسي

الهيات و معارف اسلامي

تاريخ اسلام

رياضي

آموزش محيط زيست

اقتصاد كشاورزي- سياست و توسعه كشاورزي

مهندسي صنايع

علوم اقتصادي

زبان و ادبيات فارسي

حقوق

تاريخ ايران بعد از اسلام

شيمي

برنامه ريزي آموزش از راه دور

 

مهندسي عمران - راه و ترابري

مديريت بازرگاني

زبانشناسي همگاني

علوم قرآن و حديث

جامعه شناسي

فيزيك

تربيت بدني و علوم ورزشي

 

مديريت دولتي

 

علوم و معارف نهج البلاغه

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

بيوشيمي

روانشناسي

مديريت دولتي

كلام

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

آمار

روانشناسي

 

مدرسي معارف اسلامي               

 

زيست شناسي

فلسفه تعليم و تربيت گرايش تعليم و تربيت اسلامي

كتابداري و اطلاع رساني

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.