تماس با گروه طرحهاي پژوهشي
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
تماس با اعضاي گروه :
 
1.       خانم شهين اكبرنيا :     كارشناس طرحهاي پژوهشي در قالب گرنت ، اولويت­هاي دانشگاه
 
تلفن تماس :          داخلي :    2480 ،        مستقيم :     22485215
 
2.       خانم مژگان پوررضا :    كارشناس طرحهاي پژوهشي در قالب گرنت طرحهاي فناوري پيشرفته
 
تلفن تماس :          داخلي :    2480 ،        مستقيم :     22485215
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما