مرکز تهران غرب

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

آتوسا جنگ میری

کارشناس آموزش مجازی

-

2193

وظایف و اختیارات :

Email :  jangmiri@gharb.tpnu.ac.ir 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما