قابل توجه دانشجویانی که دروس عمومی ( معارفی) در نیمسال اول 96-95 را با استاد : آقای دکتر لطفی زاد اخذ نموده اند:
قابل توجه دانشجویانی که دروس عمومی ( معارفی) در نیمسال اول 96-95 را با استاد : آقای دکتر لطفی زاد اخذ نموده اند:
آدرس محل برگزاری کلاسهای تربیت بدنی و ورزش(1)–خانمها و آقایان(نیمسال اول 96- 95)
قابل توجه  کلیه دانشجویان کارشناسی  که دروس : تربیت بدنی و ورزش 1 را در نیمسال اول 96-95 اخذ نموده اند
آدرس کانال تلگرام دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
قابل توجه دانشجویان کلاس دکتر درینی
قابل توجه دانشجویان کلاس دکتر لطفی زاد(کنسلی کلاس)
درخصوص کلیه کلاسهای آقای  دکتر محمدرضا حاتمی(کارشناسی و کارشناسی ارشدعلوم سیاسی) در نیمسال اول 96-95
امتحان میان ترم درس ((فارسی عمومی))
درخصوص گروهبندی کلاسهای(باشگاه ورزشی دانشگاه پیام نور شهرری) - (تربیت بدنی و ورزش1 آقایان و خانمها) - دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب-نیمسال دوم 95-94
بيشتر