فرم ها و دستور العمل های کارآموزی

دستورالعمل تنظیم گزارش کارآموزی

دریافت

و اخذ معرفی نامه برای محل کارآموزی

دریافت

فرم ارزشیابی پایان دوره کارآموزی

دریافت

فرم حضور و غیاب کارآموز در محل کارآموزی

دریافت

فرم خلاصه گزارش نیمه اول  پیشرفت کارآموزی

دریافت

فرم خلاصه گزارش نیمه دوم پیشرفت کارآموزی

دریافت

گواهی نامه پایان دوره کارآموزی

دریافت

فرم ها و دستور العمل های پروژه

دستورالعمل پروژه

دریافت

فرم شماره یک پروژه

دریافت

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما