نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف

دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی

1

مدیر کل

3

مسوول دفتر

5

حسابدار

2

معاون

4

کارشناس قراردادها

 

 

گروه نظارت بر فرآیند تألیف کتاب

1

رئیس

6

کارشناس

11

نمونه خوان

2

کارشناس مسوول ناظر کیفی کتاب

7

کارشناس

12

اپراتور

3

کارشناس مسوول

8

کارشناس

13

اپراتور

4

کارشناس

9

کارشناس

 

 

5

کارشناس

10

نمونه خوان مسوول

 

 

گروه تولید محتوای الکترونیکی

1

رئیس

3

کارشناس

5

کارشناس

2

کارشناس مسوول

4

کارشناس

6

کارشناس

گروه فناوری اطلاعات تدوین

1

رئیس

3

کارشناس

5

کارشناس

2

کارشناس مسوول

4

کارشناس

 

 

 شرح وظایف کارشناس رشته ها(گروه نظارت بر فرآیند تالیف کتاب)

·         کنترل اصل خبر و مدارک پیوست (صورتجلسه، نامه گروه و ...)

·         انتخاب ارزیاب و تماس با ارزیاب جهت ارسال کتاب برای ارزیابی

·         ارسال نظرات ارزیاب برای مولف برای اعمال نظرات اصلاحی ارزیابی

·         ارسال مجدد برای ارزیاب جهت تایید، رد یا اعمال نظر اصلاحی

·         ارسال برای ویراستار علمی

·         دریافت نمونه ویرایش شده و کنترل کتاب جهت کنترل و بررسی میزان ویراستاری

·         ارسال نمونه ویرایش شده برای مولف جهت اعمال نظرات ویراستار و سپس ارسال برای ویراستار برای تایید

·         ارسال کتاب جهت انجام ویرایش فرهنگی

·         کنترل نهایی متن کتاب بر اساس فرمت دانشگاه(برای چاپ)

·         آماده سازی فایل نهایی کتاب به همراه مشخصات کتاب جهت ارائه به شورای تدوین برای تایید شورا جهت ارسال به انتشارات

·         دریافت پیشینه فرهنگی از مولف جهت درج در پشت جلد کتاب

·         ارسال مشخصات کتاب جهت اقدام برای دریافت مجوز چاپ و کارت کتاب

·         اقدام برای آماده سازی و تهیه جلد کتاب

·         اقدام و تکمیل فرم قیمت گذاری جهت عقد قرارداد با مولف/مولفین، ویراستار و ارزیاب

·         ارائه گزارش پرداخت ها-حق الزحمه و تسویه حساب پس از عقد قرارداد

·         تحویل سهمیه مولف کتاب پس از چاپ

·         کنترل وضعیت کتب فیزیکی موجود به صورت دوره ای

·         همکاری با اعضای هیات علمی داخل و خارج دانشگاه و راهنمایی جهت چگونگی انجام امور مربوطه در سامانه

·         تماس با ارزیابان، مولفان،ویراستاران و داوران جهت قبول کار

·         هماهنگی با ارزیاب ها، مولفین، ویراستار علمی و داور علمی جهت تایید ابلاغ

·         هماهنگی و پیگیری امور جهت ارسال فایل توسط مولف برای ارزیابی و بالعکس

·         هماهنگی و پیگیری ارتباط بین مولف و ویراستار و گزارش روند کار

·         هماهنگی و پیگیری ارتباط بین مولف و داور و گزارش روند کار

·         گزارش گیری از طریق سامانه و ارائه آن

·         پیگیری کارهای مربوط به تالیف از طریق فراخوان

·         صدور گواهی انجام کار برای مولف، ویراستار علمی، داور و ارزیاب

·         پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری

شرح وظایف حسابدار (دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی)

·         تنظیم، بررسی و کنترل قراردادهای مولفین، ویراستاران، داوران، ارزیابان، حروفچینی، نمونه خوانی و ...

·          محاسبه حق الزحمه و تهیه گزارش پرداخت اعم از حق التالیف، ترجمه، ویرایش، طراحی، حروفچینی و نمونه خوانی، ارزیابی، تجدید نظر، درصد پشت جلد تا تسویه حساب کامل

·          ثبت اطلاعات و گزارش گیری از کامپیوتر

·          ارائه گزارش مالی از فرمهای صورت وضعیت متون درسی(کتب در دست تالیف)

·         تهیه و تنظیم، حفظ و نگهداری اسناد، مدارک مربوط به گزارشهای مالی اقدام شده با اصول و روشهای صحیح و متناسب طبق مقررات

·         تخمین بودجه سالیانه مدیریت تدوین

شرح وظایف مسوول دفتر (دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی)

·         تنظیم لیست متقاضیان، ملاقات با مدیر مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

·         تنظیم اوقات جلسات که در دفتر مدیریت تشکیل می شود

·         نظارت بر دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در اتوماسیون اداری و اسکن و ثبت نامه های داخلی در کامپیوتر

·         مرتب نمودن نامه هایی که مدیر باید مطالعه، ملاحظه و یا امضا نماید و اعاده آنها به واحدهای مربوط

·         نظارت بر تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها

·         نظارت و اقدام در بایگانی سوابق مدارک و حفظ و حراست آنها

·         انجام کلیه امور تلفنی مدیریت

·         تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع روزانه جهت ارائه به مدیر مربوطه

·         تحویل گرفتن نامه ها، مدارک و احکام محرمانه و فوری ارائه آن به مدیر و حفظ و نگهداری سوابق مربوط با رعایت مقررات

·         تقسیم کار و نظارت بر ماشین کردن نامه ها، گزارش ها و جداول مختلف

·         نظارت بر نحوه دریافت و ارسال مکاتبات و مراسلات اداری

·         انجام برخی امور مربوط به کارتابل مدیریت

شرح وظایف گرافیست (گروه نظارت بر فرآیند تالیف کتاب)

·         تهیه و طراحی روی جلد برای کتابهای درسی جدید و قدیمی

·         طراحی پوستر

·         طراحی گرافیکی سامانه تدوین کتاب

·         طراحی سربرگ و کارت ویزیت

·         طراحی بروشور

·         طراحی مهر

·         طراحی آرم

·         طراحی بنر

·         طراحی آیتم های گرافیکی متفرقه

شرح وظایف محتوای الکترونیکی (گروه تولید محتوای الکترونیکی)

·         نظارت بر سناریو نویسی آموزشی، رعایت موارد آموزشی وفنی، انیمیشن سازی، غنی‌سازی و بارگذاری تولیدات و رفع مشکلات و نواقص آنها

·         صدور ابلاغ برای اساتید معرفی شده توسط معاونت آموزشی

·         تهیه راهنما، الگو و دستورالعمل های فنی جهت بهبود کیفیت محتوای الکترونیکی

·         ارتباط و هماهنگی و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا قطب‌ها

·         اطلاع رسانی و هماهنگی با شرکت ها یا قطب‌ها مطابق با ‌دستورالعمل‌های شورای راهبردی

·         بررسی گزارشات آماری و تفصیلی ارسالی

·         نظارت بر نحوه و چگونگی بارگذاری مهارت ها بر روی LMS

·         نظارت بر غنی‌سازی، بارگذاری، و کیفیت تولیدات و رفع مشکلات و نواقص آنها

·         تکمیل چک لیست فنی محتواهای و ارسال آن جهت رفع نواقص

شرح وظایف تولیدات کتاب الکترونیکی e-book(گروه تولید محتوای الکترونیکی)

·         تعیین دروسی که منابع آن پیام نور می باشد جهت تولید کتاب الکترونیکی

·         تهیه و تعیین چارچوب، راهنما و دستورالعمل فنی مورد نیاز برای تولید کتاب الکترونیکی

·         عقد قرارداد با شرکت های مربوطه جهت تولید کتاب الکترونیکی

·         تعیین استاد و معرفی آن به شرکت جهت همکاری

·         طراحی آزمون، نکات کلیدی، هدف های رفتاری و دیگر نکات آموزشی توسط استاد جهت افزودن به متن و محتوای کتاب

·         بررسی و نظارت فنی کتاب های الکترونیک تهیه شده توسط ناظر فنی دانشگاه

·         بررسی و نظارت آموزشی و محتوایی کتاب الکترونیک تهیه شده توسط استاد

شرح وظایف تولیدات چندرسانه ای و تحت وب (گروه تولید محتوای الکترونیکی)

·         تعیین دروسی که منابع آن پیام نور می باشد جهت تولید چند رسانه ای و تحت وب

·         تهیه و تعیین چارچوب، راهنما و دستورالعمل فنی و آموزشی

·         عقد قرارداد با شرکت های مربوطه و یا تهیه کنندگان

·         ارائه فایل های PDF یا Word مربوط به دروس تولیدی به شرکت یا تهیه کننده

·         معرفی استاد و ناظر فنی به شرکت یا تهیه کننده جهت همکاری و تعامل

·         بررسی فنی و آموزشی تولیدات ارسال شده توسط شرکت یا تهیه کننده

·         تکمیل چک لیست فنی و آموزشی و ارسال آن برای شرکت و یا تهیه کننده جهت رفع نواقص احتمالی

شرح وظایف تولیدات تصویری (گروه تولید محتوای الکترونیکی)

·         استعلام از بخشها و گروهها جهت معرفی اساتید محتوا

·         هماهنگی بین اساتید و تهیه کنندگان

·         انعقاد قرارداد با اساتید و تهیه کنندگان

·         نظارت و تایید فنی تولیدات و دریافت تاییدیه علمی تولیدات از اساتید و بخشهای مربوطه

·         صدور دستور پرداخت حق الزحمه تهیه کنندگان و اساتید

·         امور مربوط به آرشیو و تکثیر

·         توزیع و ارائه هرگونه خدمات به اساتید و دانشجویان متقاضی تولیدات الکترونیکی

شرح وظایف تولیدات شنیداری (گروه تولید محتوای الکترونیکی)

·         انعقاد قرارداد با تهیه­کنندگان

·         نظارت و تأیید فنی تولیدات صوتی

·         صدور دستور پرداخت حق­الزحمه تهیه­کنندگان

·         امور مربوط به آرشیو، تکثیر، توزیع و ارائه هرگونه خدمات به دانشجویان

 

 

 

 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما