همایش ها
شنبه 5 مهر 1393 همایش های برگزار شده در دانشگاه پیام نور استاناولین همایش عفاف و حجاب – تیرماه
1389

همایش ملّی سیر تا ریخی تشیّع در آذربایجان با تأ کید بر منطقه اردبیل -
مرداد ماه 1390
همایش بین المللی رسالت جهانی اسلام – اردیبهشت ماه 1391


همایش ملّی روش شناسی مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم اسلامی - اسفندماه 1391


همایش تقابل استراتژیک ایران و آمریکا در مسئله سوریه - اردیبهشت ماه 1392


همایش تخصصی اقتصاد مقاومتی


 
امتیاز دهی
 
 

 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما