دوشنبه 2 مرداد 1391 اطلاعيه ترم تابستان 91 (مهم) بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه، ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۱ از طريق سيستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir از ۲۶ تيرماه آغاز ميشود و تا ۸ مرداد ادامه خواهد داشت.
كارت آزمون از تاريخ ۲۵ مرداد بر روي سايت فعال خواهد شد. امتحانات پاياني ترم تابستان از ۴شهريور ماه تا ۱۱ شهريور خواهد بود.در انتخاب واحد ترم تابستان، دانشجويان دانشگاه پيام نور حد