دوشنبه 2 مرداد 1391 اطلاعيه ترم تابستان 91 (مهم) بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه، ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۱ از طريق سيستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir از ۲۶ تيرماه آغاز ميشود و تا ۸ مرداد ادامه خواهد داشت.
كارت آزمون از تاريخ ۲۵ مرداد بر روي سايت فعال خواهد شد. امتحانات پاياني ترم تابستان از ۴شهريور ماه تا ۱۱ شهريور خواهد بود.در انتخاب واحد ترم تابستان، دانشجويان دانشگاه پيام نور حداكثر 6 واحد مي توانند انتخاب كنند.عدم رعايت مواردذيل به عهده خود دانشجو ميباشد
كليه واحدهاي ترم تابستان به صورت خودخوان ارائه خواهد شد،بنابراين هم شهريه ثابت و هم شهريه متغير نصف محاسبه ميشود.
حداكثر 6 واحددرسي به شرح ذيل قابل ارائه خواهد بود:ارائه دروس عمومي غير معارفي  شامل جمعيت وتنظيم خانواده وزبان خارجه عمومي وفارسي عمومي
ودروس ترمهاي 6و7و8و9كارشناسي به استثنائدروس عملي براساس برنامه 9 ترمه  
دانشجوياني كه در طرح ضيافت انديشه ها شركت مي كنند ۴ واحد درس معارفي محسوب مي شود ( اين ۴ واحد جز ۶ واحد مجاز ترم تابستان محاسبه مي شود)

- دروس كارآموزي ، كارورزي و پروژه مقطع كارشناسي بر اساس برنامه ۹ ترمه در تابستان سال آخر تحصيل ارائه مي شود.

۴- دانشجويان فقط مجاز به انتخاب دروسي كه داراي كد انتخاب واحد و تاريخ امتحان باشند ، هستند.

۵- دانشجوياني كه شرايط معرفي به استاد را دارند (به غير از دروس عملي) مي توانند با مراجعه به مركز مربوطه و تكميل فرم درس مورد نظر را انتخاب كنند.

۶- مهلت پرداخت شهريه تا تاريخ ۱۲ مردادماه ۹۱ مي باشد

۷- كليه دروس ترم تابستان به صورت خودخوان مي باشند و فاقد نمره ميان ترم هستند.نمره بر اساس ۲۰ محاسبه مي شود (نمره پايان ترم ضربدر ۱۰ هفتم مي شود ) .

۸- ترم تابستان در مراكز بين الملل (برون مرزي) دانشگاه اجرا نمي شود.

۹- دانشجويان دوره هاي الكترونيكي كارشناسي ارشد مجاز به انتخاب واحد دروس جبراني و دانشپذيري به صورت خودخوان مي باشند.

۱۰- دانشجوياني كه فقط با ۶ واحد درسي دانش آموخته مي شوند ، در صورت عدم ارائه آن دروس مي توانند دروس غيرعملي مذكور را در ساير دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به صورت مهمان تحصيل نمايند.

نكته مهم : انتخاب واحد ترم تابستان منوط به رعايت پيش نياز دروس مي باشد.

۱۱- ترم تابستان فاقد معدل است و فقط نمرات ترم تابستان در معدل كل تاثير گذار است.


ودروس جبراني ودانشپذيري كارشناسي ارشد
دروس ارزشي ومهارتي براي دانشجويان براي دانشجويان مقطع كارشناسي ورودي سال 86 كه فاقد پيش دانشگاهي مي باشند.
ارائه درس پايان نامه كارشناسي ارشد مشروط براينكه حداكثر 6 واحد باشد. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما