آموزش
 

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

آزمون سراسری (سال 1394) 

 

روسای محترم مراکز استانی/ مراکز/واحدها

 

        باسلام و احترام، ضمن ارسال دستور العمل ثبت نام  سازمان سنجش آموزش کشور به     شماره 37115/س مورخ 15/6/94 (دستورالعمل در رج ساپ آموزش درج شده است )، در خصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1394 به استحضار می رساند: ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان ازتاریخ 25/6/94 لغایت29 /6/94 طبق جدول زمان بندی شده در سامانه خدمات آموزشی گلستان انجام می شود. ضمنا روند ثبت نام به شرح ذیل است:

1-  ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان گرامی لازم است با مراجعه به سایت  http://reg.pnu.ac.ir از تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

1-1-    پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی  می توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذر واژه (در صفحه اول سایت فوق الذکر در زمان ثبت نام  اعلام می گردد) وارد سیستم جامع خدمات آموزشی گلستان شوند.

1-2-  پس ازپایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شدگان اعلام و امکان پرداخت شهریه ثابت و انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود. لازم است تا دانشجو جهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نماید.

1-2-    دانشجویان مطابق بر نامه اعلام شده از سوی مراکز و واحد ها، پس از انتخاب واحد جهت تشکیل پرونده حضوری از تاریخ 4/7/94 لغایت 29/7/94 به مرکز / واحد قبولی  خود مراجعه می نمایند.

یادآوری مهم: دانشجویان ملزم به تحصیل در کد قبولی اعلام شده        می باشندو تغییر آن فقط پس از کسب شرایط تغییر رشته طبق مقررات امکان پذیر می باشد.

 

2- رعایت تاریخهای اعلام شده در این دستورالعمل و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است ومسئولیت عدم رعایت آن بر عهده رئیس یا سرپرست محترم مرکز/ واحد خواهد بود.

3- مغایرت نوع دیپلم یا معدل کتبی دیپلم فقط برای معدل کتبی سال سوم دیپلمه های نظام جدید فارغ التحصیل سال 1384و 1385و 1386 و 1387 و 1388و1389و1390و1391 و1392 و1393لحاظ شده است و داده های آن توسط سامانه اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و نیازی به اعلام مغایرت نمی باشد.

4- در صورتیکه عکس ارائه شده در سامانه گلستان با چهره و عکس دریافتی مغایرت دارد از داوطلب به صورت موقت ثبت نام به عمل آید و مراتب به صورت محرمانه به همراه مدارک درخواستی دربند ((د)) دستورالعمل سازمان سنجش به اداره کل خدمات آموزشی گزارش گردد.

5- مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته(فاقد مدرک پیش دانشگاهی)، به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع شود.

بدیهی است واحدهای گذرانده شده در دوره کاردانی این دسته از داوطلبان قابل معادلسازی نمی باشد.

6- در خصوص شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور و بومی بودن پذیرفته شدگان به آگاهی می رساند: بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مقرر گردید در صورتی که پذیرفته شده ای فقط یکی از دو شرط بومی بودن: محل تولد یا سال آخر اقامت آن تحت پوشش باشد به شرط سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم تقاضای انتقال به سایر مراکز و واحدها، ثبت نام وادامه تحصیل وی در مرکز محل قبولی اولیه بلامانع است.

7-  طبق ماده 28 آئین نامه آموزشی پذیرفته شدگانی که درس های گذرانده در دوره های کاردانی و کارشناسی مورد تائید دارند(به غیر از مدارک بند4 ) و متقاضی تطبیق واحد هستند،  مقتضی است تقاضای کتبی و ریز نمرات تائید شده خود را حداکثر تا پایان اولین سال پذیرش ( دونیمسال) به آموزش  مرکز/واحد   ارائه کنند؛  تا   مطابق   پیوست شماره 4 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مصوب 20/12/91) در مرکز /واحد رسیدگی شود.

8- مطابق  دفتر چه راهنمای  ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور، کارمندان مراکز دانشگاه و واحدهای تحت پوشش آنها با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته مرکز یا واحد محل اشتغال خود نیستند. در صورت انتخاب رشته / مرکز محل اشتغال؛ قبولی آنها کان لم یکن می شود. همچنین مجاز به انتقال یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی باشند.

9- تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا تاریخ 31/6/94خواهد بود و برای پذیرفته شدگانی که موفق به اخذ مدارک مذکور با تاریخ  دانش آموختگی فوق نشده اند به هیچ عنوان تایید نهائی ثبت نام به عمل نمی آید.

1-9- برای پذیرفته شدگانی که تا تاریخ 31/6/94 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی نشده اند تا30/11/94مهلت داده می شود تا مدرک پیش دانشگاهی اخذ کنند. ازاین دسته از پذیرفته شدگان ثبت نام موقت به عمل آمده وپس از اخذ مدرک پیش دانشگاهی ثبت نام آنها قطعی می گردد. ضمنا نیمسال اول 95-94 برای ایشان مرخصی تحصیلی درج می گردد.

10- هر گونه سوال یا اشکال درخصوص پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان فوق را ازطریق سایت پشتیبانی خدمات آموزشی به آدرس: http://regsup.pnu.ac.ir به اداره کل خدمات آموزشی اعلام فرمائید.

لازم است اطلاعیه و ضوابط مربوط  در معرض دید پذیرفته شدگان هنگام  ثبت نام و نیز در سایت اطلاع رسانی آن استان و مراکز/واحدهای تابعه قرار گیرد.

درخاتمه ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همکاران آن ­استان، امید است روند پذیرش و انتخاب واحددانشجو به نحو شایسته انجام پذیرد.     

 

   

رونوشت :

جناب آقای گل بداق مدیرکل خدمات آموزشی

جناب آقای ترابی رئیس مرکز سنجش و آزمون

جناب آقای دکتر حاجی حسینی مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

سرکار خانم فکرآزاد مدیر داخلی کار گروه سیستم جامع آموزشی گلستان

جناب آقای دکتر حسینی سرپرست محترم معاونت اداری، مالی و عمرانی

آقای دکتر قربانی سرپرست دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای

جناب آقای دکتر موحد منش سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی

جناب آقای دکتر بخشی خانیکی سرپرست محترم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پیام نور استان تهران

رونوشت :

در این قسمت گیرندگان رونوشت نامه ثبت خواهد شد

 

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

آزمون سراسری (سال 1394) 

 

روسای محترم مراکز استانی/ مراکز/واحدها

 

        باسلام و احترام، ضمن ارسال دستور العمل ثبت نام  سازمان سنجش آموزش کشور به     شماره 37115/س مورخ 15/6/94 (دستورالعمل در رج ساپ آموزش درج شده است )، در خصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1394 به استحضار می رساند: ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان ازتاریخ 25/6/94 لغایت29 /6/94 طبق جدول زمان بندی شده در سامانه خدمات آموزشی گلستان انجام می شود. ضمنا روند ثبت نام به شرح ذیل است:

1-  ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان گرامی لازم است با مراجعه به سایت  http://reg.pnu.ac.ir از تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

1-1-    پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی  می توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذر واژه (در صفحه اول سایت فوق الذکر در زمان ثبت نام  اعلام می گردد) وارد سیستم جامع خدمات آموزشی گلستان شوند.

1-2-  پس ازپایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شدگان اعلام و امکان پرداخت شهریه ثابت و انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود. لازم است تا دانشجو جهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نماید.

1-2-    دانشجویان مطابق بر نامه اعلام شده از سوی مراکز و واحد ها، پس از انتخاب واحد جهت تشکیل پرونده حضوری از تاریخ 4/7/94 لغایت 29/7/94 به مرکز / واحد قبولی  خود مراجعه می نمایند.

یادآوری مهم: دانشجویان ملزم به تحصیل در کد قبولی اعلام شده        می باشندو تغییر آن فقط پس از کسب شرایط تغییر رشته طبق مقررات امکان پذیر می باشد.

 

2- رعایت تاریخهای اعلام شده در این دستورالعمل و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است ومسئولیت عدم رعایت آن بر عهده رئیس یا سرپرست محترم مرکز/ واحد خواهد بود.

3- مغایرت نوع دیپلم یا معدل کتبی دیپلم فقط برای معدل کتبی سال سوم دیپلمه های نظام جدید فارغ التحصیل سال 1384و 1385و 1386 و 1387 و 1388و1389و1390و1391 و1392 و1393لحاظ شده است و داده های آن توسط سامانه اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و نیازی به اعلام مغایرت نمی باشد.

4- در صورتیکه عکس ارائه شده در سامانه گلستان با چهره و عکس دریافتی مغایرت دارد از داوطلب به صورت موقت ثبت نام به عمل آید و مراتب به صورت محرمانه به همراه مدارک درخواستی دربند ((د)) دستورالعمل سازمان سنجش به اداره کل خدمات آموزشی گزارش گردد.

5- مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته(فاقد مدرک پیش دانشگاهی)، به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع شود.

بدیهی است واحدهای گذرانده شده در دوره کاردانی این دسته از داوطلبان قابل معادلسازی نمی باشد.

6- در خصوص شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور و بومی بودن پذیرفته شدگان به آگاهی می رساند: بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مقرر گردید در صورتی که پذیرفته شده ای فقط یکی از دو شرط بومی بودن: محل تولد یا سال آخر اقامت آن تحت پوشش باشد به شرط سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم تقاضای انتقال به سایر مراکز و واحدها، ثبت نام وادامه تحصیل وی در مرکز محل قبولی اولیه بلامانع است.

7-  طبق ماده 28 آئین نامه آموزشی پذیرفته شدگانی که درس های گذرانده در دوره های کاردانی و کارشناسی مورد تائید دارند(به غیر از مدارک بند4 ) و متقاضی تطبیق واحد هستند،  مقتضی است تقاضای کتبی و ریز نمرات تائید شده خود را حداکثر تا پایان اولین سال پذیرش ( دونیمسال) به آموزش  مرکز/واحد   ارائه کنند؛  تا   مطابق   پیوست شماره 4 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مصوب 20/12/91) در مرکز /واحد رسیدگی شود.

8- مطابق  دفتر چه راهنمای  ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور، کارمندان مراکز دانشگاه و واحدهای تحت پوشش آنها با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته مرکز یا واحد محل اشتغال خود نیستند. در صورت انتخاب رشته / مرکز محل اشتغال؛ قبولی آنها کان لم یکن می شود. همچنین مجاز به انتقال یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی باشند.

9- تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا تاریخ 31/6/94خواهد بود و برای پذیرفته شدگانی که موفق به اخذ مدارک مذکور با تاریخ  دانش آموختگی فوق نشده اند به هیچ عنوان تایید نهائی ثبت نام به عمل نمی آید.

1-9- برای پذیرفته شدگانی که تا تاریخ 31/6/94 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی نشده اند تا30/11/94مهلت داده می شود تا مدرک پیش دانشگاهی اخذ کنند. ازاین دسته از پذیرفته شدگان ثبت نام موقت به عمل آمده وپس از اخذ مدرک پیش دانشگاهی ثبت نام آنها قطعی می گردد. ضمنا نیمسال اول 95-94 برای ایشان مرخصی تحصیلی درج می گردد.

10- هر گونه سوال یا اشکال درخصوص پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان فوق را ازطریق سایت پشتیبانی خدمات آموزشی به آدرس: http://regsup.pnu.ac.ir به اداره کل خدمات آموزشی اعلام فرمائید.

لازم است اطلاعیه و ضوابط مربوط  در معرض دید پذیرفته شدگان هنگام  ثبت نام و نیز در سایت اطلاع رسانی آن استان و مراکز/واحدهای تابعه قرار گیرد.

درخاتمه ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همکاران آن ­استان، امید است روند پذیرش و انتخاب واحددانشجو به نحو شایسته انجام پذیرد.     

 

   

رونوشت :

جناب آقای گل بداق مدیرکل خدمات آموزشی

جناب آقای ترابی رئیس مرکز سنجش و آزمون

جناب آقای دکتر حاجی حسینی مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

سرکار خانم فکرآزاد مدیر داخلی کار گروه سیستم جامع آموزشی گلستان

جناب آقای دکتر حسینی سرپرست محترم معاونت اداری، مالی و عمرانی

آقای دکتر قربانی سرپرست دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای

جناب آقای دکتر موحد منش سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی

جناب آقای دکتر بخشی خانیکی سرپرست محترم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پیام نور استان تهران

رونوشت :

در این قسمت گیرندگان رونوشت نامه ثبت خواهد شد

 

 

 

 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر