دانشجویان متغاضی تعیین مرکز آزمون(مهمان اضطراری) از تاریخ 23/08/94 لغایت 10/09/94 مدارک خود را به مرکز محل تحصیل خود را ارائه دهند.
دانشجویان متقاضی تعیین مرکز آزمون مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 8/09/94 لغایت 14/09/94 به سامانه گلستان مراجعه ومرکز آزمون خود راتعیین نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر