اخبار
برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه الکترونیکی نشریات (نسخه جدید)
تمدید مهلت ثبت آثار پژوهشی
برگزاری کارگاه علمی آموزش نمایه سازی نشریات در پایگاه Scopus
برگزاری همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
چاپ اولین شماره نشریه تخصصی «Iranian Distance Education Journal»
برگزاری چهارمین همایش ملی عولم و تکنولوژی بذر ایران در بهمن ماه 1396
برگزاری کارگاه نمایه سازی نشریات در  پایگاه های معتبر بین المللی
اخذ درجه علمی - پژوهشی نشریه «حسابداری دولتی»
چاپ شماره اول نشریه علمی – تخصصی «روانشناسی ارزشهای اسلامی»
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی «زبانشناسی اجتماعی»
 برگزاری همایش منطقه ای  توسعه پایدار و بهره وری
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی «حقوق محیط زیست»
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی دانش انقلاب اسلامی
پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
تکذیب شایعه غیر علمی لغو امتیاز علمی – پژوهشی نشریات دانشگاه پیام نور
تمدید مهلت ثبت آثار پژوهشی تا پایان تیر ماه 1396
فراخوان دریافت مقالات انگلیسی فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
بررسی آثار پژوهشی مشمول امتیاز توسط استان
اخذ تأییدیه اولین نشریه علمی در حوزۀ تخصصی آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور
20 اردیبهشت 1396 آخرین مهلت ثبت آثار پژوهشی
1 2 3 4