به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز سمنان در تاریخ 10/07/95 روز شنبه در محل مجموعه فرهنگی دانشگاه جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود برگزار گردید که در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر پریمی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز سمنان ضمن خیر مقدم و تبریک قبولی دانشجویان در دانشگاه پیام نور به بیاناتی در خصوص اهمیت علم و دانش در جامعه پرداختند و در ادامه نیز در خصوص اهمیت دانشگاه پیام نور و پیشرفت های علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و اهمیت عاشورای حسینی پرداختند و در ادامه جلسه جناب آقای دکتر یوردخانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان سمنان در خصوص جایگاه دانشگاه پیام نور در دانشگاههای کشور صحبت نمودند و در باره علم و دانش و اهمیت دادن به ارزش های دینی و اسلامی منجمله ایام عاشورای حسینی صحبت نمودند و امکان فراهم بودن تحصیل برای همه در همه جا در دانشگاه پیام نور وجود دارد و در پایان بیاناتشان در خصوص اهمیت علم و دانش و تهذیب صحبت کردند و در پایان جلسه از دانشجویان برتر تجلیل گردید. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ