ا
ا
قابل توجه دانشجویان بدهکار دانشگاه پیام نور قابل توجه دانشجویان بدهکار دانشگاه پیام نور بدینوسیله به اطلاع می رساند، کلیه دانشجویانی که به دلیل بدهی گذشته موفق به انتخاب واحد در ترم جاری نشده اند، می توانند با پرداخت شهریه ثابت
قابل توجه دانشجویان بدهکار دانشگاه پیام نور
تسهیلات جدید برای ثبت نام دانشجویان بدهکار

بدینوسیله به اطلاع می رساند، کلیه دانشجویانی که به دلیل بدهی گذشته موفق به انتخاب واحد در ترم جاری نشده اند، می توانند با پرداخت شهریه ثابت ترم جاری نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد از طریق مراکز تحصیلی خود اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر