مسابقات قرانی
مسابقات قرانی
مسابقات قرانی سراسری مسابقات قرانی سراسری دانشگاه پیام نور مسابقات قرانی سراسری دانشگاه پیام نور


مسابقات قرانی دانشگاه پیام نور  :

با توجه به فراهم سازی مقدمات برگزاری بیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای پیام نور سراسر کشور ، علاقه مندان می توانند از یکم بهمن 1394 از طریق سایت مسابقات به آدرس  
www.pnuquran20.ir  نسبت به ثبت نام در بخش های مختلف این دوره اقدام نمایند . به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، با عنایت به میزبانی دانشگاه پیام نور استان قزوین در برگزاری بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای پیام نور سراسر کشور ، دکتر فرهنگ میزانی رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین و دبیر بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای پیام نور سراسر کشور ، در پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری مسابقات گفت : با توجه به فراهم سازی مقدمات برگزاری بیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای پیام نور سراسر کشور ، علاقه مندان می توانند از یکم بهمن 1394 از طریق سایت مسابقات به آدرس  www.pnuquran20.ir  نسبت به ثبت نام در بخش های مختلف این دوره از مسابقات اقدام نمایند . 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر