پذیرش چاپ مقالات مستخرج از رساله با کاوریج


پذیرش چاپ مقالات مستخرج از رساله با کاوریج
Emerging source citation Index
 
به آگاهی می رساند، طبق نامه شماره 48951، مورخ 18/8/95 معاونت محترم پژوهشی و براساس مصوبه هیات محترم ممیزه دانشگاه، اعتبار نمایه با کاوریج Emerging source citation Index مورد تایید قرار گرفت.
 
لازم به ذکر است، که ملاک تشخیص مجلات ISI معتبر، لیست2015 JCRدرج شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس http://www.msrt.ir/fa است. در صورتی که نام مجله ای در لیست2015  JCR موجود نباشد ولی کاوریج آن در سایت تامسون رویترز، Web of science(wos) به شرح زیر مورد اشاره واقع شده باشد، با تشخیص اساتید راهنما، مشاور مقالات چاپ شده، قابل پذیرش خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه اخبار و مطالب
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما