اخبار
1
اخذ درجه علمی - پژوهشی مجله زبان شناسی اجتماعی

دکتر کریمی از اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریه ای دیگر در حوزۀ «زبان شناسی» خبر داد.
معاون پژوهش
و فناوری با اعلام این خبر و دعوت از جامعه دانشگاهی دانشگاه پیام نور برای ارسال مقالات علمی – پژوهشی افزود: نشریه «زبان شناسی اجتماعی» به سردبیری دکتر بهمن زندی و به مدیر مسئولی دکتر آرزو نجفیان موفق به اخذ درجه علمی – پژوهشی شد.

وی ارتقای علمی – پژوهشی دانشگاه را یکی از اولویت های مهم معاون پژوهش و فناوری دانست و گفت: برای دستیابی به این هدف، مجموعه دانشگاه پیام نور باید در زمینه تولید مقالات و تقویت کیفیت نشریات علمی اهتمام ورزد.


 
امتیاز دهی