اخبار
1
ابقا دکتر محمد علی کریمی در سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر محمد علی کریمی در سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ابقا شدند.
در این حکم آمده است: رعایت کلیه قوانین و ضوابط حاکم بر نظام پژوهش دانشگاه، پرهیز از هرگونه تجمل گرایی و ایجاد هزینه های غیرضروری، اعمال سیاست ها و راهبردهای موثر و کارآمد به منظور تقویت فعالیت های پژوهشی، رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، ایجاد و تقویت همکاری های پژوهشی متقابل با سایر دانشگاه های داخلی و خارجی، ارتقا و توسعه فعالیت های پژوهشی خصوصا کاربردی، تلاش در جهت تقویت ارتباط با صنعت، مساعدت در تشکیل و گسترش فعالیت های شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، مراکز رشد و پارک های علم فناوری در سطح کشور و در جهت حل مشکلات جامعه باید سرلوحه اقدامات آن معاونت قرار گیرد.

            امید است با استمداد از عنایات حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و مطالب مزبور و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.
 
امتیاز دهی