اخبار
اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریه «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی»


دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور
از اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریه «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی» در حوزۀ «ادبیات و علوم انسانی» خبر داد و تصریح کرد  : معاونت پژوهش و فناوری در راستای تحقق اهداف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش اقدام به اخذ درجه علمی – پژوهشی برای نشریات کرده است و در این راستا نیز موفق به اخذ درجۀ علمی – پژوهشی برای نشریۀ «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی»، به سردبیری دکتر یحیی طالبیان و به مدیرمسئولی خانم دکتر فاطمه جمالی شد.

ایشان همچنین از دانشگاهیان پیام نور خواستند با ارسال مقالات علمی – پژوهشی در تقویت کیفی نشریات و ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت نمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما