آبياري 2
آموزش عمليات كشاورزي با روش آبياري كوزه اي جهت مديريت بهينه مصرف آب در مركز يزد براي نخستين بار در بين مراكز پيام نور استان يزد، روش آبياري كوزه اي كه به صرفه جويي در مصرف آب بسيار كمك مي كند، به دانشجويان رشته كشاورزي مركز يزد، آموزش داده شد. براي نمايش تصاوير بر روي عنوان خبر كليك نماييد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ