1

2
برگزاری کرسی آزاداندیشی فعالیت های دانشجویی فرصت و تهدید و سیاست و علم در پیام نور مرکز ارومیه
به گزارش روابط عمومی در راستای گرامیداشت روز دانشجو و جهت انجام فعالیت های مربوط به این موضوع، روز دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 آذرماه 96 کرسی آزاداندیشی در قالب " فعالیت دانشجو، علمی باشد یا سیاسی" با موضوعات فرصت و تهدید و سیاست و علم با حضور دانشجویان علاقمند در قالب مناظره در محل سالن کنفرانس علامه جعفری مرکز برگزار شد. یک هفته قبل از اجرای این برنامه موضوع به اطلاع دانشجویان رسید و از دانشجویانی که مایل به مناظره بودند ثبت نام بعمل آمد. طرفین این مناظره چهار نفر از دانشجویان مرکز بوند که دو نفر از ایشان (آقایان عزتی و صدر) در خصوص اینکه مهمترین رسالت دانشجو کسب علم می باشد ؛ نظرات خود را بیان نمودند و تصریح داشتند که در اثر کسب علم و ارتقاء پایه علمی دانشجوست که سایر فعالیت ها از جمله فعالیت های سیاسی ایشان توجیه منطقی پیدا می کند... در طرف دیگر مناظره دو نفر دیگر از دانشجویان(آقایان عباس زاده و شیرزاد) در خصوص لزوم فعالیت های سیاسی دانشجویان و در خصوص سیاست و علم سیاست یا فن سیاست به مناظره پرداختند و نکته نظرات خود را اعلام نمودند. و در ادامه دانشجویان حاضر به ایراد نظرات خود پرداختند و برخی از آنها سوالاتی از طرفین مناظره پرسیدند که در یک تایم مشخص طرفین به سوالات مطروحه پاسخ دادند. شایان ذکر است تنظیم زمانبندی این برنامه را مجری محترم جناب آقای حبیب زاده بر عهده داشتند و داور این کرسی یکی از دانشجویان این مرکز که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد نیز می باشد بر عهده داشتند. این برنامه از ساعت 30/10 لغایت 12 بطول انجامید و تعداد 50 نفر از دانشجویان در این برنامه حضور داشتند که به همه شرکت کنندگان گواهی حضور در کرسی های آزاداندیشی اعطاء گردید. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر