مرکز مشاوره1

مرکز مشاوره2

مرکز مشاوره3
افتتاح مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور نوشهر

در این مراسم که با حضور اعضای هسته مشاوره استان ،رئیس دانشگاه ، اعضای هیئت علمی و اساتید رشته روانشناسی در روز دوشنبه مورخ 15 آبان در دانشگاه برگزار گردید جناب آقای دکتر ترخان رئیس دانشگاه پیام نور نوشهرضمن خوش آمد گویی به حضار بر اهمیت مرکز مشاوره و نقش آن در هدایت صحیح افراد تاکید کرد و نتایج مثبت آن را به عنوان یک سنت حسنه ماندگار و جامعه ساز، ضروری تر از بخش های دیگر دانشگاه دانست.

در این جلسه از تک تک روانشناسان و مشاورین  واجد شرایط برای فعالیت در این مرکز مشاوره توسط اساتید مجرب هسته مشاوره استان مصاحبه به عمل آمد  ومقرر گردید که این مرکز در حوزه های مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، مشاوره آموزشی، و .... به دانشجویان خدمات ارائه نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر