كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
با رأی مجلس شورای اسلامی ،رئیس دانشگاه پیام نور عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی شد


با رأی مجلس شورای اسلامی ؛

رئیس دانشگاه پیام نور عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی شد

.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب ماده ۲ طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور، به تشکیل و ترکیب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها با ترکیب مشخص، رأی مثبت دادند.
به گزارش روابط عمومی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی، وظیفه، برنامه‌ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها را برعهده دارد و ترکیب آن عبارت است از:
۱ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس شورا، ۲ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،3 ـ دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین، ۴ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ۵ ـ رئیس دانشگاه پیام‌نور،۶ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا،۷ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر