فعال شدن امكان پرداخت شهريه دانشگاه پيام نور به صورت اينترنتي و يا از طريق خودپرداز (ATM) هاي بانك صادرات (تاريخ درج خبر: 4/6/92)

دانشجويان گرامي؛

جهت پرداخت شهريه ابتدا بايد گزارش شهريه را از مسير زير در سايت گلستان مشاهده نماييد:

منوي آموزش ==> گزارش هاي آموزش ==> شهريه ==> ليست ها و آمارها ==> 163-فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور


سپس براي پرداخت شهريه اعلام شده در گزارش مي توانيد به يكي از 3 روش زير اقدام نماييد:1- پرداخت الكترونيكي ( اينترنتي ) :

براي پرداخت اينترنتي شهريه بايد به مسير زير در سيستم گلستان مراجعه نماييد :

منوي آموزش ==> شهريه ==> پرداختهاي الكترونيكي دانشجو

پس از ورود به صفحه پرداختهاي الكترونيكي دانشجو، بر روي آرم بانك صادرات كليك كنيد تا به صفحه پرداخت اينترنتي منتقل شويد و سپس از طريق كارتهاي بانكي نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد.

توجه : شماره پيگيري اعلام شده را جهت پيگيريهاي بعدي نزد خود نگاه داريد.


2- پرداخت از طريق خودپرداز (ATM) هاي بانك صادرات :

براي پرداخت شهريه به اين روش بايد شناسه قبض و شناسه پرداخت شهريه خود را از روي گزارش شهريه دقيقا يادداشت كرده و سپس به يكي از خودپردازهاي بانك صادرات مراجعه نموده و از طريق منوي پرداخت شهريه پيام نور و وارد كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت مربوطه نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد.

توجه 1 : اطلاعات مربوط به شناسه قبض و شناسه پرداخت در خودپردازهاي ساير بانكها معتبر نيست و فقط بايد از طريق خودپردازهاي بانك صادرات پرداخت انجام شود.

توجه 2 : براي هر بار پرداخت شهريه، بايد گزارش شهريه مربوطه را دريافت كنيد و شناسه قبض و شناسه پرداخت مربوط به آن را يادداشت نماييد. با تغيير مبلغ شهريه در هر زمان، شناسه قبض و شناسه پرداخت آن نيز تغيير مي كند.

توجه 3 : رسيد دريافتي از دستگاه و شماره پيگيري اعلام شده را جهت پيگيريهاي بعدي نزد خود نگاه داريد.
3- مراجعه حضوري به بانك صادرات و پرداخت شهريه از طريق فيش بانكي:

براي پرداخت شهريه به اين روش بايد مبلغ دقيق شهريه، شماره حساب و شماره سريال مربوطه را از طريق گزارش شهريه دريافت و يادداشت نموده و سپس با مراجعه حضوري به بانك صادرات و درج مبلغ شهريه، شماره حساب و شماره سريال نسبت به پرداخت آن اقدام نماييد.

توجه 1 : براي هر بار پرداخت شهريه، بايد گزارش شهريه مربوطه را دريافت كنيد و مبلغ دقيق و شماره سريال مربوط به آن را يادداشت نماييد. با تغيير مبلغ شهريه در هر زمان، شماره سريال آن نيز تغيير مي كند.

توجه 2 : فيش پرداختي را جهت پيگيريهاي بعدي نزد خود نگاه داريد.نكته مهم :
در صورت پرداخت شهريه به صورت الكترونيكي ( اينترنتي ) و يا از طريق خودپردازهاي بانك صادرات، در صورت موفقيت تراكنش، پس از حداكثر 2 ساعت، وضعيت شما از بدهكار به فعال تبديل شده و منوهاي سيستم گلستان شما فعال خواهند شد.

ولي در صورتي كه شهريه را به صورت حضوري و از طريق فيش بانكي پرداخت نماييد، حداكثر 72 ساعت پس از پرداخت، مبلغ شهريه به حسابتان منظور شده و منوهاي سيستم گلستان شما فعال خواهند گرديد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما