گزارشات
دوشنبه 9 تير 1393 گزارش پاسخ به اعتراضات دانشجویان در نیمسال دوم 93-92

گزارش پاسخ به اعتراضات دانشجویان در نیمسال دوم 93-92 که وارد بوده و برروی کلید سوالات اصلاحیه اعمال شده است را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.دانلود کنید ( تاریخ 08/04/93)


 دانلود کنید
( تاریخ 15/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 16/04/93)


دانلود کنید (تاریخ 17/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 18/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 21/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 22/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 23/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 25/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 31/04/93)


دانلود کنید ( تاریخ 04/05/93)


دانلود کنید ( تاریخ 05/05/93) 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر