اخبار
1398/7/17 چهارشنبه
پذیرفته شدگان محترم بدون ازمون کارشناسی 98
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی بدون ازمون 98
پذیرفته شدگان محترم بدون ازمون کارشناسی 98
جهت اطلاع از زمان پذیرش و ثبت نام به اطلاعیه مندرج در صفحه اول سایت گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir