آموزش
1398/2/23 دوشنبه
برگزاری کارگاه دادگاه مجازی حقوقی در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
کارگاه دادگاه حقوقی مجازی توسط اساتید و دانشجویان انجمن علمی رشته حقوق در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر برگزارشد.
 
به گزارش روابط عمومی،این کارگاه با موضوع و محوریت مطالبه وجه چک , در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با اصول عملی و مقررات کاربردی تشکیل دادگاه به اجرا درآمد و طی آن کلیه مراحل برگزاری یک دادگاه حقوقی و نقش تمامی عناصر و عوامل و حدود وظایف آنان به صورت عملی از ابتدا تا ختم جلسه و نحوه نتیجه گیری و صدور رای ارائه شد .
در این کارگاه کلیه دانشجویان رشته حقوق و پنجاه نفر از دانشجویان دانشگاههای اصفهان و اعضای انجمنهای علمی حضور داشتند. همچنین چهار نفر از اساتید رسمی رشته حقوق نیز در برگزاری این دادگاه مجازی مشارکت داشتند که مراحل برگزاری هدایت و نظارت آن را عهده دار بودند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir