همایشها
1394/6/14 شنبه
همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» در دانشگاه پیام نور استان گیلان
برگزرای همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» توسط دانشگاه پیام نور استان گیلان در تاریخ اول خردادماه سال 1395
آدرس سایت کنفرانس: www.icihpnu.com

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir