اخبار
1398/3/22 چهارشنبه
در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه های کشور؛
دانشجوی دانشگاه پیام نور کرج به عنوان عضو اصلی انتخاب شد
میلاد مفاخری دانشجوی دانشگاه پیام نور استان البرز و مدیرمسئول نشریه نامد به عنوان نفر اول و عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی، انتخاب دو عضو اصی و علی البدل شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در هفدهمین همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشوربا حضور حدود 400 نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی کشور در مجتمع عصر انقلاب برگزار شد.
طی یک روز برگزاری تبلیغات برای نامزدها، میلاد مفاخری دانشجوی دانشگاه پیام نور کرج با 148 رای به عنوان یکی از اعضای اصلی انتخاب شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir