فناوری و پژوهش
1398/2/25 چهارشنبه
معاون پژوهش و فناوری در بازدید از دانشگاه پیام نور البرز:
کارآفرینی نیازمند امید آفرینی است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه که در جمع مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور البرز با اشاره به اینکه کارآفرینی نیازمند امید آفرینی است، گفت: برآیند بررسی های موجود مبین آن است که فضای جامعه نیازمند تحرکی ویژه است و تامین این نیاز ضروری، برنامه ریزی صحیح و یافتن راهکارهای عملیاتی و کاربردی را می طلبد و حوزه پژوهش و فناوری نیز از این نیاز مستثنی نیست.
دکتر کریمی افزود: امید آفرینی یکی از این نیازها و لازمه هر گونه تحرکات ویژه است که هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاهها مستلزم برنامه ریزی و بازنگری اساسی سیاست های جاری در آنهاست.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور با اشاره به نگاه و رویکرد متفاوت به مقوله تعلیم و تربیت در گذشته و امروز تصریح کرد: موازنه تعلیم و تربیت امروزه دگرگون شده است و در برهه کنونی نیاز به توجه بیشتری در حوزه اخلاقی و در حقیقت حوزه تربیت داریم.
وی با تاکید بر مرجعیت دانشگاهها در روشنگری و معیار تصمیم گیری آحاد جامعه در گذشته و نزول این نقش در سالیان اخیر؛ موفقیت و آینده روشن جامعه امروز را مرهون تداوم این مرجعیت دانست.
دکتر کریمی همچنین بر نقش رسانه ها و فضای مجازی در استحکام ارکان و معیار های تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: از تاثیر رسانه های نو در ارزش آفرینی و یا تخریب ارزشها نباید غافل شد، کما اینکه فضا و شبکه های مجازی در حال حاضر بیشتر به سمت افزایش ناهنجاری و ایجاد فضای نا امیدی پیش رفته است و این فضا نیز نیازمند تغییرات جدی و تغییر رویه آحاد مردم در نحوه بهره مندی از آنها است.
استاد تمام دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: یکی از مهمترین وظایف اساتید در مقطع فعلی ایجاد بسترهای مناسب و فضای پر نشاط و شاد و کمک به افزایش رویکردهای منجر به مثبت اندیشی و امید آفرینی است. ایشان در ادامه به تجربه برخی کشورهای توسعه یافته نظیر سنگاپور و رمز موفقیت آنها که توجه ویژه به زیرساخت های تعلیم و تربیت و سرمایه گذاری خاص در رشته های علوم پایه و تجربی اشاره کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان با تاکید مجدد به مقوله و اهمیت امید آفرینی در میان دانشجویان در دانشگاهها گفت: بستر سازی یکپارچه و سرمایه گذاری یکسان بر همین مبنا در همه مراکز/واحدهای استانی دانشگاه پیام نور در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در دست اقدام است. 
در پایان این نشست، دکتر کریمی ضمن بازدید از مرکز نوآوری و رشد کرج ضمن گفتگو با دانشجویان و اساتید در جریان فعالیت های برخی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور نظیر مجموعه پرورش زالو، کشت و پرورش گیاهان دارویی، صنایع دستی، آجر فشرده مقاوم از نخاله های ساختمانی،... قرار گرفتند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir