برگزیده ها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد:
رئیس دانشگاه پیام نور:
  • 1398/11/6 يكشنبه رئیس دانشگاه پیام نور:
    اهتمام ویژه دانشگاه پیام نور در زمینه محیط زیست و تحقق مدیریت سبز / ارتقای زیرساخت های الکترونیکی برای حفظ محیط زیست
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
دکتر زمانی در نهمین سفر منطقه ای و بیست و هشتمین بازدید استانی هیات رئیسه دانشگاه پیام نور:
با ابلاغ رئیس دانشگاه پیام نور وبا توجه به تاخیر مراسم تدفین سردار شهید قاسم سلیمانی صورت گرفت: