متون عمومي

گروه توسعه و تجاری سازی فناوری

 

 

1.       اختراعات

2.       فن بازار

3.       نمایشگاه، جشنواره در حوزه مرتبط

4.       کمیته مربوطه (شورای سیاستگذاری استارتاپ)

5.       صدور احکام اعضای شورای سیاستگذاری

6.       برگزاری استارتاپها

7.       پیگیری استقرار شرکتها/ واحدها و هسته­های نوآور در مراکز نوآوری و رشد، پارک­ها و شهرک­های علم و فناوری

8.    نظارت بر فعالیت پارک­های علم و فناوری ، مراکز رشد و نوآوری و شرکت­های دانش بنیان در دانشگاه و پی­گیری امور مرتبط با آنها.

9.       انعقاد تفاهم­نامه­ها، تدوین دستورالعملها، آیین­نامه­ ها و ... در حوزه مربوطه

10.   نظارت بر فعالیتهای مراکز استانی در حوزه مرتبط

11.   ارائه آمار مرتبط با حوزهبيشتر