متون عمومي

 

 گروه کارآفرینی و نوآوری

 

1.       برنامه ریزی و نظارت بر تاسیس و راه­اندازی مراکز رشد، مراکز نوآوری، پارک­ها و شهرکهای علمی، تحقیقاتی و شرکت­های مشترک با دانشگاه

2.       آموزش و ترویج کارآفرینی، نوآوری و برگزاری دوره­های مرتبط با اشتغال زایی

3.       برگزاری جلسات شورای کاراد

4.       صدور احکام شورای کاراد

5.       تنظیم بودجه

6.       ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه مرتبط

7.       انعقاد تفاهم­نامه­ها، تدوین دستورالعملها، آیین­نامه­ ها و ... در حوزه مربوطه

8.       نظارت بر فعالیتهای مراکز استانی دانشگاه­ در حوزه مرتبط

9.       ارائه آمار مرتبط با حوزه

 

بيشتر