متون عمومي

 

گروه ارتباط با صنعت و جامعه

 

 

1.       طرح های ارتباط با صنعت

2.       هماهنگی با صنایع جهت ملاقاتها و جلسات مختلف

3.       صدور احکام روسای کارآفرینی و ارتباط با صنعت

4.       انعقاد قرارداد طرح های پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی

5.       ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور شناسایی امکانات علمی، تحقیقاتی، تخصصی و توانایی­های بالقوه صنایع و دانشگاه

6.       کارورزی و کارآموزی

7.       کمیته مربوطه (کارگروه ارتباط با صنعت)

8.       بازدیدها

9.       سامانه (ثبت ایده و شبکه کاراد)

10.   سایت (پورتال دفتر و دانشگاه)

11.   انعقاد تفاهم­نامه­ها، تدوین دستورالعملها، آیین­نامه­ ها و ... در حوزه مربوطه

12.   نظارت بر فعالیتهای مراکز استانی در حوزه مرتبط

13.   ارائه آمار مرتبط با حوزه

14.   جمع بندی نهایی آمار و گزارشات دفتر

 

بيشتر