سه‌شنبه 30 مهر 1398   05:02:49
معرفی
 مرکز آزمایشگاه ملی و قطبی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های معاونت فناوری و پژوهش در راستای پیاده سازی و ارتقاء اهداف دانشگاه برای توسعه کیفی و ارتقای کیفیت آموزشی، گسترش پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، گسترش تحقیقات، استاندارد سازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، ایجاد شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، نظارت بر راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجازی و ... مشغول به کار می‌باشد. مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی در حال حاضر دارای 31 کمیته فنی آزمایشگاهی و کارگاهی است که در 31 استان کشور مستقر هستند.
     در حال حاضر دانشگاه پیام نور در 374 مرکز و واحد از مجموع 502 مرکز و واحد خود دارای آزمایشگاه و کارگاه برای ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دانشگاه می‌باشد. در این تعداد آزمایشگاه حدود 60 هزار قلم کالا در قالب 4700 نوع تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی وجود دارد که از این تعداد تجهیزات، حدود 6000 عدد، تجهیزات پیشرفته و تحقیقاتی است.
با توجه به تنوع تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و گستردگی آنها در سطح کشور، دانشگاه پیام نور در نظر دارد تا با استفاده از امکانات موجود استان‌ها نسبت به راه اندازی آزمایشگاه‌های مرجع (مرکزی) در هر استان و ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاه پیام نور اقدام نماید.
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites