اخبار
پانزدهمین المپیاد وزارت علوم درج خبر1398/2/31
جهارمین المپیاد ورزش های همگانی تابستان 98 درج خبر 1398/3/28ویرایش متن 1398/4/3
فراخوان اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران درج خبر 1398/4/18
دانشگاه پیام‌نور با برند ورزشی در جهان درج خبر 1398/4/17
دانشگاه پیام نور قزوین از قطب‌های تربیت بدنی کشور درج خبر 1398/4/17
یک طلا و یک نقره حاصل کار دانشجویان ایران در چهارمین روز رقابتهای سی امین یونیورسیاد - ناپل ایتالیا درج خبر 1398/4/16
دانشگاه پیام نور استان مرکزی قهرمان مسابقات قوی ترین مردان - اراک درج خبر 1398/4/16
حضور فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور شیراز در مسابقات آسیایی 2019
گزارش تصویری دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی والیبال - استان همدان 198/4/13
کسب مدال برنز سجادپورحسینی - رشته رشته ۱۰ متر تپانچه درج 1398/4/13
افتتاح رسمی سی امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با روشن شدن مشعل بازیها - ناپولی ایتالیا درج خبر 1398/4/15
نگاهی به تاریخچه تکواندوی ایران در ادوار گذشته یونیورسیاد/ کار سخت تکواندوکاران در سال قبل از المپیک درج خبر 1398/4/9

بيشتر

اطلاعیه ها
حکم انتصاب جناب آقای تورج عنصری درج خبر 1397/7/18
حکم انتصاب جناب آقای یوسف بی نیاز درج خبر 1397/4/17
حکم انتصاب سرکار خانم سمیرا پر آذران درج خبر 1397/4/2
حکم انتصاب جناب آقای مسعود روشنی درج خبر 1397/4/2
حکم انتصاب جناب آقای رضا حیدری کاشی درج خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم فاطمه احراری درح خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم فاطمه احراری درح خبر 1397/3/30
حکم انتصاب جناب آقای جواد مسعودی درج خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم محبوبه نعمتی درج خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم افسانه حسن نایبی درج خبر 1397/3/13
حکم انتصاب سرکار خانم نسیم رنجبر درج خبر 1397/2/30
احکام انتصاب سرکار خانم ایران راجی زاده درج خبر 1397/2/5

بيشتر

همايش ها
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی درج خبر  1397/10/11 ویرایش خبر 1398/1/25
اولین همایش بزرگ دفاع شخصی درج خبر 1397/12/26

بيشتر