اخبار
معرفی نمایندگان و دستورالعمل حضور در انتخابی پانزدهمین المپیاد وزارت علوم درج خبر1398/2/31
تقویم پیشنهادی اداره کل تربیت بدنی 1398 درج خبر 1398/2/30
نسیم رنجبر: مهم ترین کار ما شناسایی استعدادهای برتر است
ثبت سنگین ترین اسکوات تاریخ جوانان جهان به نام یک پیام نوری درج خبر 1398/2/29
صدور احکام کادر فنی تیم های اعزامی به یونیورسیاد درج خبر 1398/2/26
کسب مدال نقره مسابقات بین المللی کاراته توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور درج خبر 1398/2/26
دعوت از دانشجوی مرکز سیرجان به اردوی تیم ملی والیبال درج خبر 1398/2/26
انتصاب اعضای هیئت ورزش های دانشگاهی گلستان درج خبر 1398/2/26
برگزاری اولین دوره مسابقات قوی ترین مردان دانشگاه های کشور - خراسان جنوبی مهرماه  1398درج خبر 1398/2/23
درخشش دانشجوی دانشگاه پیام نور در مسابقات لیگ برتر اسکواش کشور درج خبر 1398/2/23
دومین مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال دانشجویان پسر - آکادمی ملی المپیک درج خبر 1398/2/23
تبریک مدیرکل تربیت بدنی به نایب قهرمان بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی درج خبر 1398/2/22

بيشتر

اطلاعیه ها
حکم انتصاب جناب آقای تورج عنصری درج خبر 1397/7/18
حکم انتصاب جناب آقای یوسف بی نیاز درج خبر 1397/4/17
حکم انتصاب سرکار خانم سمیرا پر آذران درج خبر 1397/4/2
حکم انتصاب جناب آقای مسعود روشنی درج خبر 1397/4/2
حکم انتصاب جناب آقای رضا حیدری کاشی درج خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم فاطمه احراری درح خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم فاطمه احراری درح خبر 1397/3/30
حکم انتصاب جناب آقای جواد مسعودی درج خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم محبوبه نعمتی درج خبر 1397/3/30
حکم انتصاب سرکار خانم افسانه حسن نایبی درج خبر 1397/3/13
حکم انتصاب سرکار خانم نسیم رنجبر درج خبر 1397/2/30
احکام انتصاب سرکار خانم ایران راجی زاده درج خبر 1397/2/5

بيشتر

همايش ها
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی درج خبر  1397/10/11 ویرایش خبر 1398/1/25
اولین همایش بزرگ دفاع شخصی درج خبر 1397/12/26

بيشتر