مهدی حکمت جو

سمت : سرپرست اداره رایانه و فناوری اطلاعات

شماره داخلی : 2194

شماره مستقیم :

پست الکترونیکی :