اخبار
کیفی سازی پژوهش ها راهبردهای اصلی دانشگاه پیام نور
اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریه «Iranian Journal of Health Psychology»
افتخار آفرینی محققان دانشگاه پیام‌نور در بین موسسات و دانشگاه های کشور - برگزیده شدن طرح ارتباط با صنعت محققان دانشگاه پیام نور توسط وزارت علوم
گزارش نشست علمي آموزش عالي توسعه پايدار
عملکرد دستاوردهاي 40 ساله ارتباط دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور با جامعه و صنعت
بیست و هشتمين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور، زمان فراخوان نوبت هفتم تدوین کتب درسی دانشگاه را اعلام کرد
بيست و هفتمين گاهنامه پژوهش و فناوري عتف
پروژه زيست محيطي استفاده از خاك هاي آلود به مواد نفتي در فرايند توليد سيمان رونمايي شد
چاپ يك هزار و 471 مقاله ISI دانشگاهيان پيام نور در حوزه فناوري نانو