گزارش تصویری

گزارش تصویری؛

مراسم عزاداری سیدالشهداء(ع) در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر