اخبار
1402/6/28 سه‌شنبه
با حضور هیات رئیسه دانشگاه پیام نور صورت گرفت:
برگزاری نشست روسای نمایندگی ها و کارگزاری های امور بین الملل دانشگاه

.

نشست روسای نمایندگی ها و کارگزاری های امور بین الملل دانشگاه پیام نور با حضور هیات رئیسه دانشگاه در سازمان مرکزی برگزار شد.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور: ضرورت توجه همزمان به علم و معنویت

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور در نشست روسای نمایندگی ها و کارگزاری ها امور بین الملل دانشگاه در سازمان مرکزی اظهار داشت: علم اقتدار می آورد و کسانی که مجری علم می باشد ثواب و پاداش خواهند گرفت.
وی به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب رهبری هفت توصیه انجام دادند که اولین توصیه مربوط به علم و پژوهش بود و در دومین توصیه به معنویت و اخلاق اشاره کردند.
مسول نهاد رهبری همچنین به اهمیت مسائل فرهنگی در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: مسائل فرهنگی در دانشگاه ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا در برخی موارد شاهد کم کاری هایی از طرف دانشگاه ها بودیم.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور تاکید کرد: ضرورت افزایش رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی جهانی

دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور در این نشست اظهار داشت: پویایی و تحرک دانشگاه در شکوفایی مراکز بین الملل تبلور پیدا می کند و اگر مراکز بین الملل رشد کنند بیانگر این است که معاونت های بسیار پویایی وجود دارد.
وی همچنین تصریح کرد: ارتقا رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی جهانی باعث می شود که برای دریافت مجوز مراکز بین الملل، چالش های کمتری برای دانشگاه به وجود بیاید.
سلطانی احمدی همچنین ادامه داد: این ارتقاها همچنین می تواند باعث شود که قدرت چانه زنی دانشگاه به لحاظ علمی بالاتر رود.
وی در پایان افزود: هماهنگی و تعامل مداوم و منظم با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تداوم ارتقاء و تحقق استانداردهای بین المللی مراکز بین الملل دانشگاه بسیار موثر و اثربخش خواهد بود.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: حمایت از نمایندگی ها و کارگزاری ها امور بین الملل دانشگاه
دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در این نشست  درباره شهریه دانشگاه اظهار داشت: با توجه به هیات امنایی بودن دانشگاه، هرگونه افزایش شهریه ای منوط به دریافت مجوز از هیات امنا دارد و افزایش شهریه دانشجویان چه داخلی و چه خارجی با تصویب هیات امنا صورت می گیرد.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور همچنین تصریح کرد: با توجه به سیاست های دانشگاه در زمینه توسعه مراکز بین الملل، نمایندگی ها هر گونه مشکل و موانعی در حوزه اداری و مالی داشته باشند برطرف خواهد شد.
دکتر پریمی همچنین ادامه داد: دانشگاه پیام نور این ظرفیت و پتانسیل را دارد که با محیط های علمی بین المللی و منطقه ای تعامل بیشتری برای جذب دانشجوی داشته باشد.
سرپرست امور بین الملل دانشگاه پیام نور: جذب 139 درصدی در تعداد دانشجویان اتباع غیر مقیم

سرپرست مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور در این نشست اظهار داشت: جذب 139 درصدی در تعداد دانشجویان اتباع غیر مقیم حاصل تلاش کارگزاری ها و همکاران دانشگاهی می باشد.
وی همچنین ادامه داد: مرکز بین الملل در صدد می باشد که با تعامل موثر بین المللی شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت را در فراسوی مرزهای کشور گسترش دهد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر