اطلاعیه
1402/5/2 دوشنبه
فراخوان جشنواره های خوارزمی در تارنمای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری
جشنواره های خوارزمی در تارنمای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری برگزار می شود

.

فايل هاي مربوطه :
10169911(2).pdf1.7 MB
10169911(3).pdf1.91 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر