فناوری و پژوهش
1401/11/5 چهارشنبه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور:
لزوم ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی در سامانه ها/ تغییر آیین نامه گرنت

.

دکتر ابراهیمی با تاکید بر لزوم جهش علمی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور گفت: فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی باید به درستی و با نام دانشگاه در سامانه‌ها بارگذاری شود .
 به گزارش روابط عمومی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در نشست روسای استانی ضمن تقدیر از اعضای علمی برای همکاری با دانشگاه در ثبت و بارگذاری اطلاعات پژوهشی و ارتقای رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی افزود: در حال حاضر دانشگاه پیام نور از جایگاه پژوهشی مطلوبی در بین دانشگاههای داخلی قراردارد  و با کسب رتبه 15 ام در بین دانشگاههای داخل، هم راستا با دانشگاه شهید بهشتی در حوزه های پژوهشی به رقابت می پردازد.
دکتر ابراهیمی با اشاره به تغییر آئین نامه گرنت اعضای هیأت علمی گفت: تاکید مدیریت دانشگاه بر سوق دادن اعتبار طرح های پژوهشی به سمت تقاضاهای درون سازمان است.
وی افزود: بر این اساس، اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در حوزه های داخلی دانشگاه بررسی و تعیین می شود و اعتبار پژوهشی با اولویت حل این مشکلات و نیازها صرف خواهد شد.
وی برلزوم توجه به سامانه نان(نظام ایده ها و نیازهای) وزارت علوم تاکید کرد و اظهار داشت: در این سامانه نیاز دستگاه ها و ظرفیت های تحقیقاتی مشخص و از ظرفیت ها برای رفع نیازهای کشور استفاده خواهد شد.
دکتر ابراهیمی در مورد فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی نیز گفت: طبق آئین نامه، اعضای هیأت علمی که از اول مهر سال98، به پیمانی یا رسمی آزمایشی تبدیل وضع شده اند، برای تبدیل وضعیت بعدی، باید به فرصت مطالعاتی بروند.
وی افزود: مهم ترین تغییر در خصوص فرصت های مطالعاتی این است که واحدهای پذیرنده اعضای هیأت علمی در سطح واحدهای امور صنعتی، اداری، اقتصادی، نوآوری، کارآفرینی، تربیتی، خدماتی و تجارتی گسترده شده و اعضای هیأت علمی دارای قدرت انتخاب گسترده تری هستند.
وی تصریح کرد: طبق تغییرات جدید صرفا مدیران سطوح یک، دو و 3 از فرصت مطالعاتی معاف خواهند بود و بقیه مدیران ملزم به گذراندن این دوره هستند.
دکتر ابراهیمی همچنین به شرایط جایگزینی فرصت مطالعاتی اشاره کرد و افزود: قرارداد ارتباط با بخش های صنعتی به ارزش50 میلیون تومان در سال 1400 ، تاسیس شرکت دانش بنیان ،دارا بودن پایان نامه و رساله در سامانه نان هستند، عضویت در شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه و یا اجرای ماموریت ویژه از سوی هیات رئیسه از جمله مواردی است که عضو هیات علمی را از گذراندن دوره فرصت مطالعاتی معاف خواهد کرد.
دکتر ابراهیمی درخصوص توسعه مراکز کارآفرینی و نوآوری افزود: در زیست بوم فناوری کشور، اولین حلقه؛ مرکز کارآفرینی و نوآوری، دومین حلقه مراکز رشد، سومین حلقه پردیس علوم و فناوری و چهارمین حلقه پارکهای علم و فناوری هستند.
وی اظهار داشت: مراکز کارآفرینی و نوآوری طبق مصوبه هیأت امنا باید در هر استان فعال شود تا هرکس که دارای ایده است بداند در مرحله اول باید به کجا مراجعه کند.
معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش مراکز رشد ، گفت: کشورهایی که بتوانند حوزه فناوری خود را به درستی مدیریت کنند هم از لحاظ علمی و هم درآمدزایی پیشرفت خواهند کرد.
وی بر لزوم تعامل صنعت و دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: کلیه شرکت هایی که دارای واحدهای R&D باشند و با دانشگاه قرارداد همکاری پژوهشی امضا کنند ، معادل مبلغ تفاهم نامه از مالیات معاف خواهند بود.
دکتر ابراهیمی تعداد نشریات علمی پژوهشی دانشگاه را 30 نشریه عنوان کرد و گفت: همه نشریات دانشگاه ها در رده های الف و ب قرار دارند.
دکتر ابراهیمی توجه به مجلات پژوهشی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: روسای استانی دانشگاه پیام نور باید توجه داشته باشند که گسترش مجلات علمی پژوهشی spended abstract 2000 کلمه ای و همچنین مجلات به زبانهای غیر فارسی نقش موثری در ارتقای پژوهشی دانشگاه خواهند داشت.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تصریح کرد: انتشارات دانشگاه پیام نور ظرفیت ویژه این دانشگاه است. منابع درسی دانشگاه نیاز به بازنگری دارد و از سال جدید قیمت کتاب ها، به قیمت پشت جلد خواهد بود.


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر