فناوری و پژوهش
1402/3/28 یکشنبه
تاسیس پردیس مشترک دانشگاه پیام نور استان تهران با پارک علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر
قرارداد همکاری بین دانشگاه پیام نور استان تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر برای تاسیس پردیس علم و فناوری مشترک در ستاد استان تهران اجرایی شد

.

به گزارش روابط عمومی دکتر وحید افشین مهر سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران در این مراسم ضمن تاکید بر توسعه فناوری های نوین اظهار داشت: دانشگاه پیام نور استان تهران با بیش از 40 هزار دانشجو و 370 عضو علمی، توسعه و ایجاد شرکت های دانش بنیان، استارت آپ و مراکز خلاق و رشد را از سال قبل در برنامه ای خود قرار داده و توانست 7 شرکت شرکت دانش بنیان با همکاری اعضای علمی ثبت کند.

سرپرست دانشگاه پیام نور همچنین گفت: این دانشگاه در راستای درآمدزایی غیرشهریه ای و همچنین ارتباط بیشتر بین دانشگاه با جامعه و صنعت، پردیس مشترک بین پیام نور استان با پارک علم و فناوری امیرکبیر را بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت های موجود دو دانشگاه معرفی نمود.

دکتر افشین مهر همچنین به رسالت های این پردیس مشترک اشاره کرد وافزود: ارتقای فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، توانمندسازی دانشگاهیان در حوزه کسب و کار ،هدفمندسازی پژوهش‌های دانشگاهی در راستای نیازهای جامعه، ایجاد کسب و کارهای پایدار و رقابت سازنده، توسعه و کسب کارهای فناورانه و دانش بنیان مبتنی بر دستاوردهای دانشگاه و جذب نخبگان مستعد و صاحب ایده در فضای کسب کار از مهمترین رسالت های چنین پردیس های مشترکی می باشد.

وی درباره سایر اهداف این قرارداد، افزود: جذب و پذیرش ایده های فناورانه دانشجویان، اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاهی، ایجاد فرصت شغلی، تقویت واحدها و شرکت های دانش بنیان، اجرای پروژه های پژوهشی مشترک از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در این تفاهم نامه می باشد.

دکتر فصیحی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه دانشگاه امیر کبیر نیز در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور ظرفیت مناسبی دارد که با توجه به زبان مشترک ایجاد شده بین دو دانشگاه، تجمیع این توانمندی ها و ظرفیت ها به نفع دو دانشگاه قابل بهره برداری خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر