فناوری و پژوهش
1402/4/7 چهارشنبه
نظام رتبه‌بندی لایدن منتشر کرد؛
حضور دانشگاه پیام نور در بین برترین دانشگاه های سال 2023 جهان

.

نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2023 میلادی خود را منتشر کرد و دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه معتبر جهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی نظام رتبه بندی لایدن بر خلاف سایر نظام‌های رتبه بندی موجود در سطح دنیا، برای دانشگاه‌های حاضر در نظام خود، رتبه‌ای واحد محاسبه نمی‌کند بلکه دانشگاه‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های موجود در نظام لایدن مورد رتبه بندی قرار می‌گیرند.
لایدن در سال ۲۰۲۳ در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی دانشگاه ها را مورد رتبه بندی قرار داد.
تعداد ۴۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۴۰۱ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته و دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم نیز در این رتبه بندی معتبر جهانی قرار گرفت.
دانشگاه پیام نور در (معیار مرجعیت علمی Scientific Impact) رتبه 1069، (معیار دیپلماسی علمی Collaboration) رتبه 1104، معیار دسترسی آزاد به انتشارات (Open Access) رتبه 1104  "تنوع جنسيتی (gender)"رتبه 1152 را بدست آورد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر