فناوری و پژوهش
1402/4/11 یکشنبه
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور در آیین تجلیل از دانشمندان  یک و دو درصد جهان :
لزوم راه اندازی اتاق اندیشه با حضور دانشمندان دانشگاه پیام نور

.به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور با اشاره اینکه امروز در کشور شاهد حضور دانشمندان برتر در سطح جهان در دانشگاه پیام نور هستیم گفت: راه اندازی اتاق  اندیشه در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با حضور دانشمندان برتر در سطح دانشگاه پیام نور، دانشمندانی که مورد استناد جهان هستند، اگر به صورت مداوم برگزار شود در پیشبرد اهداف راهبردی دانشگاه مثمر ثمر خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه در دنیای کنونی مسایل علمی و پیشرفت دانش و فناوری در اولویت جهان می باشد بر ترویج علمی که آمیخته با علم خداشناسی باشد تاکید کرد .

حجت الاسلام نبوی افزود : یکی از مطالبات رهبری جهاد تبیین از دانشگاهیان است که این جهاد جز با قلم و بیان شما محقق نخواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر