فناوری و پژوهش
1403/2/23 یکشنبه
چاپ مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در نشریه معتبر بین المللی
مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در نشریه معتبر بین المللی International Journal of Production Research چاپ شد

.

 به گزارش روابط عمومی مقاله دکتر شهریار فرهمندراد عضو علمی دانشگاه پیام نور و سرپرست دانشکده علوم پایه در رشته ریاضی در نشریه معتبر و بین المللی پذیرش و چاپ شد. مقاله فوق در حوزه ارتباط با صنعت و در رشته ریاضی در بحث های مرتبط با زنجیره تولید ، مونتاژ و تمام بحث های ترمینال های مسافربری ، فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و اتوبوس می باشد. لازم به ذکر است که مجله فوق دارای if ممتاز و بی سابقه بوده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر