فناوری و پژوهش
1403/2/26 چهارشنبه
بر اساس رتبه بندی ۲۰۲۴ تایمز؛
دانشگاه پیام نور در میان برترین دانشگاه های جوان جهان قرار گرفت

.

به گزارش روابط عمومی پایگاه رتبه‌بندی تایمز، رتبه بندی دانشگاه‌های جوان دنیا را در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد و در این فهرست دانشگاه پیام نور از جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی حضور دارد.

رتبه‌ بندی دانشگاه‌های جوان تایمز، بهترین دانشگاه‌های جهان را که ۵۰ سال سن یا کمتر دارند را فهرست می‌کند.

در رتبه بندی سال 2024 تایمز 46 دانشگاه از ایران در میان برترین دانشگاه‌های جوان ۲۰۲۴ قرار گرفتند و دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور نیز در این فهرست قرار دارد.
 شاخص‌های رتبه بندی دانشگاه‌های جوان تایمز

رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت انجام مقایسه‌های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌دهد.

این دوازدهمین فهرست دانشگاه‌های برتر جوان است که در دنیا از سال ۲۰۱۲ تاکنون به صورت سالانه توسط پایگاه رتبه‌بندی تایمز انجام شده است.

فهرست ۴۶ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران در میان برترین دانشگاه‌های جوان ۲۰۲۴ رتبه بندی تایمز

ردیف رتبه در جهان دانشگاه
۱ ۸۵ دانشگاه صنعتی شیراز
۲ =۱۱۹ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳ =۱۳۶ دانشگاه صنعتی اصفهان
۴ =۱۷۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۵ =۱۸۶ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶ ۱۹۷ دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۷ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل
۸ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۹ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۱ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی
۱۲ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۳ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۱۴ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۱۵ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه صنعتی سهند
۱۶ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه سمنان
۱۷ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه کردستان
۱۸ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۹ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه یزد
۲۰ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک
۲۱ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۲۲ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۲۳ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه گیلان
۲۴ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه مازندران
۲۵ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه لرستان
۲۶ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قم
۲۷ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه شهرکرد
۲۸ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه
۲۹ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۳۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علامه طباطبایی
۳۱ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری
۳۲ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه ایلام
۳۳ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه خلیج فارس
۳۴ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۳۵ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه شاهد
۳۶ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۷ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۳۸ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه هرمزگان
۳۹ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه مراغه
۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه قم
۴۱ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه زنجان
۴۲ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه یاسوج
۴۳ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه دامغان
۴۴ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان
۴۵ ۶۰۱+ دانشگاه پیام نور
۴۶ ۶۰۱+ دانشگاه بیرجند
۴۷ گزارشگر یک دانشگاه غیرانتفاعی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر