فناوری و پژوهش
1403/3/9 چهارشنبه
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد ؛
نمایه شدن نشریه علمی اپتوالکترونیک در معتبرترین پایگاه بین المللی برای دسترسی آزاد به نشریات

.

سرپرست محترم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور، از نمایه شدن یک نشریه علمی دیگر در پایگاه معتبر بی المللی DoaJ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر دیده بان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: نشریه علمی اپتوالکترونیک به سردبیری دکتر عبدالرسول قرائتی، مدیرمسئولی دکتر محمد قناعتیان و مدیر داخلی دکتر قاسم فروزانی، موفق به نمایه سازی نشریه خود در پایگاه معتبر DoaJ شده  است. 

شایان ذکر است که نمایه شدن نشریات در پایگاه مذکور، سبب ارتقای جایگاه نشریه در نظام ارزیابی کمیسیون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بستری برای نمایه شدن در دیگر پایگاه های معتبر بین المللی خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر