آموزش
1403/4/16 شنبه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
تمدید مجدد ثبت نمرات تشریحی نیمسال 4022

.

به گزارش روابط عمومی بر اساس درخواست های مکرر مهلت ثبت نمرات تشریحی نیمسال 4022 تا تاریخ 19 تیرماه 1403 تمدید شد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر