فرهنگی
1402/5/28 شنبه
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور گفت:
شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به سایر دانشگاه‌ها بسیار کمتر است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور  دکتر علی پریمی در نخستین نشست آموزشی مدیران فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی پیام نور سراسر کشور که بعد از ظهر چهارشنبه در مجتمع فرهنگی و آموزشی پیام نور شهرستان کهک برگزار شد اظهار کرد: دغدغه مسائل فرهنگی به صورت عملیاتی در مجموعه‌ی پیام نور وجود دارد نه اینکه صرفا شعار باشد.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در گام دوم انقلاب و در راستای حمایت از قشر محروم، اعلام می‌کنیم که با تمام قوا تلاش می‌کنیم تا خدشه‌ای به رسالت و مأموریت پیام نور وارد شود گفت: در بعضی استان‌ها، دانشجویانی هستند که حتی نمی‌توانند به شهرهای اطراف خود بروند، حالا عده‌ای می‌خواهند به راحتی با سرنوشت این دانشجویان بازی کنند.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور افزود: بحث شهریه پیام نور هم به عنوان دستمایه بهانه‌ی برخی علیه پیام نور قرار گرفته در حالیکه تعیین میزان شهریه ثابت و متغیر، بر اساس نظر کارگروه‌ها و تصویب در جلسه هیئت امنا است و جالب اینکه شهریه پیام نور از همان ابتدا نسبت به دیگر دانشگاه‌ها بسیار پایین بوده و هست. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر